• VietMoz Academy publicou uma atualização 11 meses atrás

  Content Marketing là gì?
  Content Marketing (tiếp thị nội dung) là một chiến lược dài hạn được các doanh nghiệp áp dụng thường xuyên, tập trung vào việc tạo ra và phân phối các nội dung có giá trị, liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của mình đến các khách hàng liên quan.
  Mục đích là nhằm thu hút các khách hàng mục tiêu, những người đang có nhu cầu với các sản phẩm/dịch vụ đó, xây dựng mối quan hệ lâu dài và cuối cùng là biến họ trở thành các khách hàng trung thành của mình.
  Với mục đích thu hút, giữ chân người dùng để từ đó thúc đẩy hành vi và chuyển đổi họ thành những khách hàng. Content marketing đóng vai trò rất quan trọng trong giúp người đọc cải thiện kiến thức cuộc sống qua việc chia sẻ các thông tin về các lĩnh vực trong cuộc sống như:

  • Giáo dục
  • Giải trí
  • Góc nhìn/nhận xét đa chiều về một vấn đề trong đời sống,…
  • Thương mại

  Thay vì sử dụng các hình thức quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của mình, bạn nên cung cấp những nội dung thực sự hữu ích đến với các khách hàng, thông qua đó thuyết phục/giải quyết các vấn đề, khúc mắc mà đang gặp phải.